Het afgelopen jaar is Wij Weimar actief in de wijk Regentes-Valkenbos in Den Haag. Zij willen een versterking leveren aan de Weimarstraat en zijn omgeving zodat het een leefbaar winkelhart vormt in deze wijk. ‘Daal Warries Architecten’ is hierbij betrokken samen met ‘OASE Stedenbouw Landschap’ en ‘Marc Lampe’ om na te denken over een positieve toekomstvisie voor deze straat. Hoe wordt deze winkelstraat van iedereen? Hoe wordt deze aantrekkelijk? En wat ontbreekt er verder in deze straat?

Afgelopen vrijdag 14 februari kwamen de wethouders R. van Asten en S. Bruines een kijkje nemen en namen zij deel aan twee werksessies over leefbaarheid en economie. Het eindigde met de toezegging dat als er een planvoorstel is voor deze straat dat zij deze zeker zullen oppakken.

De komende tijd gaan wij hard verder om een goed door de buurt gedragen visie te ontwikkelen. Wordt vervolgd.