Vanuit de faculteit Bouwkunde in Delft is er een ‘smoelenboek’ gemaakt, waarin medewerkers hun eigen, persoonlijke insteek in het onderwijs kunnen toelichten.

Onze missie is om op een ingenieuze wijze, met kennis en door experiment en ontwerp, bij te dragen aan een gebouwde omgeving met positieve waarde voor mens en milieu. Met positieve waarde bedoelen we: gebaseerd op hernieuwbare bronnen, duurzaam, circulair, gezond en digitaal uitgewerkt. Dat doen we met een integrale aanpak die is geïnspireerd door en gebaseerd op innovatie in bouwtechniek, installatietechniek, engineering, constructie, architectonische en ruimtelijke informatica en vormgeving. Dit in combinatie met een scherp oog voor de meer esthetische, comfort- en gezondheidsgerelateerde kenmerken van de gebouwde omgeving.

Als docent, is het belangrijk studenten op een holistische manier met de technische aspecten van het vak om te laten gaan. Duurzaamheid is daarbij altijd het startpunt, met een prachtig gebouw ontwerp als eindpunt!

Link: Architectural Engineering and Technology (tudelft.nl)