Als docent ‘bouwtechnisch ontwerpen’ begeleidt architect Ger Warries de studenten van afstudeerstudio ‘New Heritage & Architecture’. Dit doet hij Samen met Nicholas Clarke (architectuur) en Lidwine Spoormans (onderzoek). Deze studio onderzoekt de ‘70’er en ‘80’er jaren gebouwde omgeving in Nederland, om de culturele waarde en betekenis te wegen, als cultureel erfgoed, sociaal kapitaal, of simpelweg de praktische bruikbaarheid daarvan. Het bouwtechnische deel door Ger Warries is vooral gericht op duurzaamheid op alle schaalniveaus, van landschap en stedenbouw, tot aan de uiteindelijke materialisering. Hierbij wordt een duurzame, toekomstbestendige ‘footprint’ nagestreefd. Keuzes op het gebied van bijvoorbeeld energieconcept en materialen, zijn daarbij doorslaggevend.

Afstudeerstudent Karry Li van deze studio heeft ‘De Nationale Renovatie Prijs’ (NRP) gewonnen. NRP wilt met de prijs aanstormend talent de kans geven om nieuwe en innovatieve ideeën op het gebied van transformatie en renovatie rechtstreeks naar de markt te brengen. Tegelijkertijd levert het jong talent met hun afstudeerscripties een bijdrage aan de verdere professionalisering van het vakgebied. Karry Li’s project maakte een overtuigende plan voor het Bijlmerplein, een achterhaald en verlopen winkelcentrum met sociale woningbouw, wat onderdeel uitmaakt van het een groter gebied, met commerciële functies en woningbouw.

De afstudeerstudio is ontzettend trots en feliciteerd Karry Li van harte.

Zie verder de link. Li Ka Yiu Karry wint NRP Masterprijs met haar masterscriptie ‘Living with Commons’