Als ondertekenaars van het manifest pleiten wij voor een eerlijke positie van biobased bouwmaterialen in de nationale rekenmethoden.

Dit manifest heeft nogal wat dynamiek veroorzaakt in de media en de politiek. Het heeft ertoe geleid dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd de huidige methode nader onder de loep te nemen en zo mogelijk aan te passen.

Het is van belang dat de rekenmethodieken als de MPG, Milieu Prestatie Gebouwen, die worden gebruikt voor het berekenen van de milieubelasting van bouwmaterialen aangepast worden en het gebruik van hout en houtproducten, zeer zeker indien gecertificeerd materiaal, een positieve score geven. Door de positieve score zal het gebruik van hout in de bouw gestimuleerd worden en CO2 emissie in de bouw beperkt worden. Zo draagt de bouw bij aan het bereiken van de doelstelling van de Overheid, een biobased circulaire economie in 2050, maar tevens aan de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties.

Zie verder: Manifest: Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland – VORM of 40.pdf (vorm.nl)