Op 23 maart is Hans van Daal tot afgevaardigde gekozen voor de ledenraad van de Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

De ledenraad is het toezichthoudende orgaan van de vereniging en wordt gekozen door de bureauleden van de BNA. De ledenraad is betrokken bij de voorbereiding van het strategisch beleid, houdt toezicht op het bestuur en keurt het beleidsplan en de jaarstukken goed. De ledenraad bestaat uit 24 afgevaardigden die samen een afspiegeling vormen van het ledenbestand van de BNA.

Als bureau willen wij idee├źn en kennis inbrengen die bijdragen aan het vormgeven van het toekomstige beleid van de BNA.

Belangrijke thema’s voor ons zijn: sterkere positie van de architect in de bouwkolom, versnelling van circulair, biobased en energieneutraal bouwen en meer invloed in politieke besluitvorming.

Het is belangrijk dat we als branche onze stem laten horen bij onderwerpen zoals het wonen en de toekomstige inrichting van ons land.