De opening van de door ons ontworpen nieuwe woonzorgafdeling in Maasveld voor ‘psychisch geriatrische’ (PG) en somatische (SOM) patiënten is samen met bewoners en personeel feestelijk geopend door locatiemanager de heer Edwin Bodaan.

Er is een welkome huisvesting gerealiseerd, waar het prettig toeven is voor patiënt en bezoeker, maar ook voor het personeel. In kleur- en materiaalgebruik is sterk aansluiting gezocht bij de doelgroep.

De voorzitter van de cliëntenraad de heer Rudi Somohardjo sprak van een vernieuwing waar je je, op zijn Javaans, ‘senang’ en ‘krasan’ kan voelen. Oftewel, een plek die je je eigen maakt en waar je je op je gemak voelt. Dat is fijn om te horen!

In deze stevige transformatie is er op de begane grond een nieuwe woonafdeling gerealiseerd met 10 appartementen en een bijbehorende buurtkamer, waardoor het aantal woonplekken van 60 naar 70 is toegenomen. De kamers zijn licht en huiselijk, élk met een kleine pantry en een individuele badkamer. Vanuit de gang zijn voordeuren individueel herkenbaar gemaakt.

Er zijn nieuwe, kantoor flexplekken en een centrale overlegruimte toegevoegd. Deze zijn makkelijk toegankelijk vanuit het atrium. De dagbesteding is flink aangepakt en is nu veel opener en overzichtelijker. De dagbesteding heeft een professionele keuken waar de voedselbereiding een integraal en open onderdeel vormt van de totale beleving en identiteit van de locatie.

Deze dagbesteding heeft een wijkfunctie met een eigen entree. Net zoals de nieuw toegevoegde eerste lijn fysiotherapie, die er niet alleen voor de bewoners van Maasveld is, maar ook voor de bewoners uit de buurt.

Essentieel voor deze locatie is de stilteruimte, waar verschillende religies in harmonie bij elkaar zijn gebracht.

Op de eerste- en tweede verdieping zijn de verkeersruimten opnieuw geschilderd en van nieuwe, hedendaagse vloerbedekking voorzien. Het is veel meer ‘huiselijk’ geworden en veel minder een ‘instelling’. Huiskamers op de verdiepingen hebben een warme kleurstelling gekregen met het accent op het gezamelijke zitgedeelte. Hier kan men op een ruime en gezellige manier elkaar ontmoeten.

‘Het huidige gebouw werd in januari 2002 geopend door Prinses Margriet. De voormalige locatie lag op de plek waar oorspronkelijk de Sint-Franciscus van Assisikerk had gestaan. Deze is in 1975 gesloopt. En hoewel Laurens zorg van oorsprong een Katholieke stichting is, staat het al jaren open voor iedereen. Laurens Maasveld staat al 45 jaar in het teken van zorgen, samenleven, samen beleven, samen werken, met elkaar wonen, met elkaar veranderen en met elkaar lief en leed delen. (Bron: speech locatiemanager dhr. Edwin Bodaan).

Deze multiculturele ‘eenheid in verscheidenheid’ in de Afrikaanderwijk is precies waar woonzorglocatie Maasveld met de nieuwe afdeling en aanpassingen in de rest van het gebouw zich in onderscheidt!