Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Een wet die alle thema’s rond de fysieke leefomgeving aan elkaar knoopt en betrokkenen dwingt om bij initiatieven te komen tot een integrale opzet en afweging. Wat wordt hierbij straks de rol van de architect?

Hans Wisse zal uitleg geven over de nieuwe Omgevingswet en dieper ingaan op de sterke verandering van de huidige organisatie rond de ruimtelijke kwaliteit en wat de rol van de architect hierin kan zijn.

Deze lezing is georganiseerd door Hans van Daal i.s.m. Timmie Thio, Martijn de Visser en Lisette Plouvier

Plaats:
Het Couvéehuis
Frankenslag 139 (hoek Prins Mauritslaan)
Den Haag 
Datum:
12 maart 2020
Tijd:
Inloop vanaf 19.30 uur
Aanvang lezing 20.00 uur 
Borrel na afloop.