Mezenlaan 19, één van acht percelen aan de Mezenlaan in de Vogelwijk te Den Haag. Uitgegeven in 1925 aan dhr. H. (Herman) C. Lelie: eigenbouwer. Hoewel wij dit nu als een bijzonder goed geslaagd voorbeeld zien van de architectuur van ‘De Nieuwe Haagse School’, werd dhr. Lelie niet toegelaten tot de ‘Maatschappij tot bevordering der bouwkunst’. Dit werd later de BNA, de Bond van Nederlandse Architecten.

Aan ons, wél lid van de BNA, het verzoek hier een dakopbouw te realiseren, passend binnen dit beschermd stadsgezicht. Deze woningen zijn nooit ontworpen met een schuine kap als mogelijke uitbreiding. Ook de toelopende plattegrond en de schuine hoek aan de straat waren verbijzonderingen, die het ontwerp tot een uitdaging maakte. Niet alleen moest het passen in het straat beeld, het moet voor de opdrachtgever een fijne en nuttige toevoeging zijn.

Langzamerhand worden de contouren zichtbaar en kan hier straks optimaal en plezierig gewoond worden!

Lees ook: Symposium en boekpresentatie: Een duurzame toekomst voor de Nieuwe Haagse School