Manifest eerlijker speelveld voor een duurzamer Nederland

04 februari 2021

Als ondertekenaars van het manifest pleiten wij voor een eerlijke positie van biobased bouwmaterialen in de nationale rekenmethoden. Dit manifest heeft nogal wat dynamiek veroorzaakt in de media en de politiek. Het heeft ertoe geleid dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd de huidige methode nader onder de loep te nemen en zo mogelijk… Lees verder »

Portraits of ‘Architectural Engineering & Technology’

16 mei 2020

Vanuit de faculteit Bouwkunde in Delft is er een ‘smoelenboek’ gemaakt, waarin medewerkers hun eigen, persoonlijke insteek in het onderwijs kunnen toelichten. Onze missie is om op een ingenieuze wijze, met kennis en door experiment en ontwerp, bij te dragen aan een gebouwde omgeving met positieve waarde voor mens en milieu. Met positieve waarde bedoelen… Lees verder »

Daal Warries Architecten in tijden van Corona

06 april 2020

De gezondheid van onszelf en eenieder met wie we te maken hebben staat voor ons op nummer één. Daarom hebben wij besloten onze dienstverlening zo aan te passen dat de gezondheidsrisico’s voor iedereen tot een minimum beperkt blijven. Onze dienstverlening kan op basisniveau doorgang vinden, door thuiswerken en omdat we bereikbaar zijn. Om die reden… Lees verder »

De veranderende rol van de architect bij de nieuwe Omgevingswet, Lezing BNA KnowHow

12 maart 2020

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Een wet die alle thema’s rond de fysieke leefomgeving aan elkaar knoopt en betrokkenen dwingt om bij initiatieven te komen tot een integrale opzet en afweging. Wat wordt hierbij straks de rol van de architect? Hans Wisse zal uitleg geven over de nieuwe Omgevingswet… Lees verder »

Bouwkunde TU Delft is 2e Top Universiteit Architectuur in QS Rankings 2020

04 maart 2020

De jaarlijkse ranglijst van QS World University Ranking is bekend gemaakt. In de categorie Architectuur stijgt de TU Delft naar de tweede topplek; in de wereld! “De bevestiging van onze positie in de QS World University Ranking, zelfs een stijging daarin, is een meer dan verdiend compliment voor de voortdurende inzet en energie van onze… Lees verder »

‘Wij Weimar’ krijgt hoog bezoek

14 februari 2020

Het afgelopen jaar is Wij Weimar actief in de wijk Regentes-Valkenbos in Den Haag. Zij willen een versterking leveren aan de Weimarstraat en zijn omgeving zodat het een leefbaar winkelhart vormt in deze wijk. ‘Daal Warries Architecten’ is hierbij betrokken samen met ‘OASE Stedenbouw Landschap’ en ‘Marc Lampe’ om na te denken over een positieve… Lees verder »

Goede samenwerkingen gewenst in 2020

01 januari 2020

‘Dakopbouw en dakterras: onder architectuur gebouwd?!’

24 oktober 2019

Mezenlaan 19, één van acht percelen aan de Mezenlaan in de Vogelwijk te Den Haag. Uitgegeven in 1925 aan dhr. H. (Herman) C. Lelie: eigenbouwer. Hoewel wij dit nu als een bijzonder goed geslaagd voorbeeld zien van de architectuur van ‘De Nieuwe Haagse School’, werd dhr. Lelie niet toegelaten tot de ‘Maatschappij tot bevordering der… Lees verder »

Van idee tot realisatie

14 augustus 2019

Komt dat zien, komt dat zien in THEATER DAKOTA! Daal Warries Architecten is vanaf het allereerste begin gevestigd in ZUID57 in het stadsdeel Escamp te Den Haag. Als cultuuranker heeft ZUID57 , met onder andere THEATER DAKOTA, hier een prominente rol. Dit is een rol, die wij graag ondersteunen. Daarom vinden wij het dan ook,… Lees verder »

Nieuwe gevel aan de Prinsegracht komt tevoorschijn

26 juni 2019

De steigers zijn verwijderd en de gevel aan de Prinsegracht 34 , dat voorheen een moderne winkeletalage was van ‘Stuut & Bruin’, komt tevoorschijn. Het is een goed geslaagd resultaat waarbij het historische karakter op een stijlvolle wijze wordt versterkt aan de Prinsegracht. De komende weken worden de drie appartementen verder afgewerkt en gestoffeerd.

Stamtafelgesprek, ‘Energie Transitie’

30 maart 2019

Thema: ‘Energie Transitie’ Architect Hans van Daal geeft zijn kijk op bouwkundige duurzame maatregelen, die mogelijk zijn in de bestaande woningbouw en de buitenruimte. RTV-Discus Live 11:00-1300 Den Haag heeft hoge ambities. Mobiliteit, Duurzaamheid, Groei van de Stad en Iedereen doet Mee zijn hierbij de kernthema’s. Op het gebied van duurzaamheid is in Den Haag… Lees verder »

Zaterdag Live! RTV-Discus ‘Toekomst Den Haag Zuidwest’

26 januari 2019

Hans van Daal heeft zaterdag 26 januari 11:00-13:00 deelgenomen aan de tv-discussie over de toekomst van Den Haag Zuidwest. zie link: Zaterdag Live!Verdere discussieleden waren Arjen Dubbelaar, Fractievoorzitter Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Rene Baron, Stadsdeeldirecteur Escamp, Hans Daal, architect en participatie vanuit de zaal. De Regio Deal Den Haag Zuidwest is een kans… Lees verder »

Symposium en boekpresentatie: Een duurzame toekomst voor de Nieuwe Haagse School

16 december 2018

PANELGESPREK, gesprek met deskundigen: o.a. Hans van Daal (Daal Warries Architecten) BOEKPRESENTATIE, ‘Co Brandes, Bouwmeester van de Nieuwe Haagse School’ van Kees Rouw. meer info: www.nieuwehaagseschool.nl 16 december 2018, 15.00 uur, Dalton Den Haag – Hoe behouden we de komende 100 jaar het karakter van de Nieuwe Haagse School erfenis?

gevelreconstructie voormalig winkelpand ‘Stuut & Bruin’ begonnen

14 oktober 2018

Deze maand is er begonnen met de renovatie en gevelreconstructie van het voormalige winkelpand ‘Stuut & Bruin’ naar drie woningen aan de Prinsegracht 34 in Den Haag. De afgelopen jaren was het pand sterk in verval geraakt. Er is door ons gekozen voor een grondige interne renovatie, het creëren van een patio aan de achterzijde… Lees verder »

Het AMC verduurzamen met 420 studenten

05 september 2018

Met 420 studenten van de faculteit Bouwkunde liepen we gisteren rond bij het AMC, Een ‘bedrijf’ dat 350 jaar bestaat, 40 jaar geleden zich opnieuw vestigde en zich nu opnieuw wil uitvinden, zodat het ook de komende 40 jaar met vertrouwen tegemoet kan treden. Maar deze keer wel op een duurzame wijze. Duurzaam in allerlei… Lees verder »

Villa de Verademing ‘Een CV ketel? Dat kan echt niet meer!’

11 juli 2018

vandaag is gestart met het onder de  aandacht brengen van ons bijzonder duurzame project ‘Villa de Verademing’. Dit jaar wordt namelijk midden in het Regentessekwartier van Den Haag een woonproject gerealiseerd: Het is een transformatie van een leegstaand buurthuis naar 18 appartementen en een stadswoning, volledig energieneutraal! meer info op ‘Villa de Verademning’

Buurthuis van de Toekomst ‘Lu Gia Jen’: oplevering aanstaande

26 juni 2018

De aannemer 'Borsboom & Beukering' is, samen met de vrijwilligers van Lu-Gia-Jen bezig om de laatste loodjes af te maken. De aanbouw voorziet in een DOJO-zaal, half verlaagd ten opzichte van de kantine. Hierdoor ontstaat een prachtige interactie tussen sport beoefening en sport beleving.... Lees verder »

Wandeling: Nieuwe Haagse School in Bloemen- en Vruchtenbuurt

28 april 2018

Deze wandeling door de Bloemen- en Vruchtenbuurt (3,5 km) laat zien dat de gemeente Den Haag in de jaren twintig bij de uitleg van de Bloemen- en de Vruchtenbuurt door schetsplannen veel invloed had op het eindresultaat. In zo’n schetsplan werd vastgelegd dat dakgoten en hoogtelijnen, na onderbreking voor een zijstraat, netjes doorlopen, waardoor een… Lees verder »

STAD gesprek: Verdichting in een gedeelde stad

01 februari 2018

Platform STAD gaat in gesprek over de manier waarop je met ruimtelijke ingrepen de tweedeling in Den Haag kunt tegengaan. Daarbij wordt ingezoomd op Den Haag Zuidwest.  Wij zullen daar een presentatie geven over de belangrijkste  ruimtelijke aanbevelingen over de studie die voor dit gebied is gedaan door Daal Warries Architecten voor de gemeente Den… Lees verder »

Expeditie Begonia – congres over woonvariaties

11 oktober 2017

Op ‘Expeditie Begonia – 2017’ hebben wij het verhaal verteld over de Woonvorm van de ‘Amarant Zorggroep’ in Roosendaal. Deze bijzondere woonvorm voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is bijzonder in zijn ontwerp en uitwerking. In een workshop mochten wij hierover vertellen en was de interactie met de deelnemers uiteenlopend en inhoudelijk interessant…. Lees verder »

Renovatie van het rijksmonument Villa Dennenoord in volle gang

29 augustus 2017

Momenteel is de renovatie van het rijksmonument Villa Dennenoord in volle gang. Deze eclectische villa is een representatief voorbeeld van het wonen voor welgestelden aan het eind van de 19e eeuw in een stedelijk villapark. één van de onderdelen hierbij was het terugbrengen van het terras in de oorspronkelijke staat. Een zeer zorgvuldig proces van… Lees verder »

Thema’s en toekomstambities voor Den Haag Zuidwest.

11 juli 2017

Ter voorbereiding van de werkconferentie op 3 oktober van ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ dachten wij mee over thema’s en toekomstambities voor Den Haag Zuidwest. Alleen door middel van samenwerking met alle betrokken partijen kan Den Haag Zuid-West structureel verbeteren op het gebied van wonen, leefbaarheid, kennisontwikkeling, werkgelegenheid, bereikbaarheid, groen en duurzaamheid.

Renovatie ‘Villa Soest’ gestart

19 juni 2017

Renovatie ‘Villa Soest’ vandaag gestart. Bestaande twee-laagse vrijstaande woning met rieten kap wordt vernieuwd naar een drie-laagse woning met dakpannen.

Knelpunten in het fietsnetwerk

08 juni 2017

Samen met deskundigen van de  Dienst Stedelijke Ontwikkeling hebben wij met de fiets de mogelijkheden en knelpunten in het fietsnetwerk van Den Haag Zuid-West onderzocht en... Lees verder »

Virtual Reality

11 april 2017

Daal Warries Architecten onderzoekt de ruimtelijke dimensie met Virtual Reality

Bed & Breakfast in hartje Den Haag

15 maart 2017

Zolder omgebouwd tot Bed & Breakfast in hartje Den Haag. Een mooie verblijfsplek bij een bezoek aan de stad van vrede en... Lees verder »

Arjan Lubach figureert in ons project

03 februari 2017

De nieuwe kleedkamers en de artiestenfoyer ontworpen door Daal Warries Architecten was te zien op de Nederlandse televisie bij het programma Brandpunt 'Arjen Lubach... Lees verder »

Van ‘Werkplaats naar patiowoning’ opgeleverd

16 januari 2017

Van 'Werkplaats naar patiowoning' is deze maand opgeleverd. Een mooi en bijzonder... Lees verder »

Energiecoöperatie ‘Villa de Verademing’ krijgt ontheffing

28 november 2016

Energiecoöperatie ‘Villa de Verademing’ ontvangt van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontheffing in het kader van Besluit Experimenten Decentrale Duurzame Energieopwekking. Weer een stap gezet!  artikel: Ontheffing voor 5 nieuwe energie : Een Haagse coöperatie werkt aan een projectnet voor koopappartementen in een te herontwikkelen buurthuis. Er komen nieuwe innovatieve zonnepanelen, die ook warmte opwekken, en een kleine… Lees verder »

Hoffelijk wonen in Pijnacker

25 oktober 2016

Met ‘Hoffelijk Wonen Pijnacker’ is er vanavond een start gemaakt. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor levensloopbestendig wonen in... Lees verder »

Compact Groen Stedelijk Herstructureren

14 september 2016

Als workshopbegeleider met elkaar in discussie in de Workshop 'Compact Groen Stedelijk Herstructureren in Escamp' in het kader van de presentatie van Agenda 2040 voor Den Haag. ... Lees verder »

Sportaccommodatie ‘Lu Gia Jen’, start bouw

05 september 2016

Start bouw, Buurthuis van de Toekomst 'Lu Gia... Lees verder »

Oplevering ‘Theater Bellevue’

25 augustus 2016

Oplevering 'Theater Bellevue' Educatieruimte, Artiestenfoyer en... Lees verder »

Transformatie naar een patiowoning voor een gezin

10 juni 2016

Van 'Werkplaats naar Patiowoning' in... Lees verder »

Excursie naar R’dam

30 mei 2016

Excursie Rotterdam met netwerk Holland Architecten

Bibalou

01 mei 2016

Kinderdagverblijf ‘Bibalou’ in bedrijf!

Toekomstvisie voor Escamp in 2040

08 april 2016

Escamp 2040 'Toekomstvisie' Agenda Ruimte voor de Stad, maart/april... Lees verder »

Opening ‘Vitaliteitscentrum’ Havenbedrijf Rotterdam

19 januari 2016

Opening 'Vitaliteitscentrum' Havenbedrijf... Lees verder »

Bureaupresentatie voor de Zilvermeeuwen

04 november 2015

Bureaupresentatie Daal Warries Architecten bij BNI Zilvermeeuwen, Den Haag

Uitbreiding Koptische Kerk

Uitbreiding Koptische Kerk, wind- en... Lees verder »

Basischool ‘Het Volle Leven’

03 september 2015

selectie/nieuwbouw basisschool ‘Het Volle Leven’

‘Happy Tosti’ volop in bedrijf!

04 juni 2015

Advertentie Konkreet ‘Villa de Verademing’

15 mei 2015

Gewonnen!

05 februari 2015

Winnaar Selectie Vitaliteitscentrum Rotterdams Havenbedrijf... Lees verder »

Opening biljartcentrum ‘Samonda’

09 januari 2015