credits

Opdrachtgever: Lu Gia Jen

t.b.v. Buurthuis van de Toekomst

Fonds 1818 en Gemeente Den Haag

Architect: Ir. G.Y. Warries

Locatie: Baambruggestraat, Den Haag

Status: Gerealiseerd

Uitbreiding Lu Gia Jen op bestaande locatie met een Dojo-sportzaal, kantine, keuken-bar, kleed- en douche ruimten en een multifunctionele ruimte. Lu Gia Jen is een vereniging voor Budo sporten, die daarnaast nog veel meer organiseert en een rol heeft in de omgeving als het ‘Buurthuis van de Toekomst’.

Het uitgangspunt was een ruimtelijk, (de)montabel gebouw te bouwen, met behulp van natuurlijke en lichtgewicht materialen. Voor energie zijn de principes gehanteerd van de ‘Trias Energetica’. De eerste daarvan gaat ervan uit, dat je zo weinig mogelijk energie verliest, daarom is goede isolatie en triple glas toegepast.

Gekozen is voor houten dak- en geval panelen, gevuld met vlas. Deze biobased materialen leveren een snelle, duurzame, lichte en eenvoudig te monteren gebouw op. De gevel bestaat uit lichte, circulaire, keramische elementen. Verder is het dak voorzien van Sedum, waardoor het in de zomer niet te snel opwarmt en tijdens stortbuien het hemelwater langer vasthoudt. Dit gebouw heeft al een lage ´carbon footprint´, maar is ook voorbereid op een gasloze toekomst.

Voor deze, en andere, vormen van duurzaamheid heeft de Stichting Lu Gia Jen gelden ontvangen van de Gemeente Den Haag en Fonds1818. Fonds 1818 geeft donaties aan stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk ten behoeve van projecten met een maatschappelijke meerwaarde, gericht op bewoners van de regio.

Cultuurlandschap als Bindmiddel, Zuidhaghe

Op het Groene Assenkruis in Den Haag Zuidwest bevindt zich het gebied Zuidhaghe een braakliggend terrein dat opnieuw wordt ingedeeld. Er is een stedenbouwkundig voorstel gemaakt om het in te richten als collectief ontwikkelgebied met een gemeenschappelijke tuin en ontmoetingsplek dat als bindmiddel gaat werken voor het terrein, de omgeving en de gemeenschap. Daarbij zal… Lees verder »

Dorpsgezind, Schipluiden

Dorpsgezind is een mozaîek van woonhoeves in een Hollands cultuurlandschap, waarin een goede buur beter is dan een verre vriend. Elke hoeve vormt een gemeenschap van huishoudens met een collectieve voorzieningenschuur. Losjes gegroepeerd aan een landelijke weg vormen deze woonclusters een rijke woon- en leefomgeving, ook voor het bestaande dorp! De woonhoeve is een unieke… Lees verder »

12 appartementen ‘Kalsdonk’ Roosendaal

Het plan sluit aan op het beeldkwaliteitplan van Zwanehof. Het staat op de footprint van een gesloopte school. Door de ligging van de voorzijde van het blok aan de straat en de achterzijde op de tuin én de zon, is gekozen voor een plattegrond met ‘doorzon’ kwaliteiten. Hierdoor ontstaat een zonnige woning, met zicht op… Lees verder »

92 appartementen ‘Concerto’, Hoofddorp

Als decor van de brug, schept het plan een natuurlijke afstand, waardoor de brug tot zijn recht komt. Het gebouw zelf is opgevat als een dynamisch ensemble, waar alle appartementen uitkijken op de brug. De zilverachtige steen ‘pakt’ de kleur van de lucht. Het contrast met het witte beton geeft een frisse uitstraling. Verder zijn… Lees verder »

101 woningen, Leidsche Rijn

Hans Ebberink maakte het stedenbouwkundig plan voor dit gebied. Belangrijk is de aansluiting van de woningen op de grote appartementenblokken. De kleurstelling van het metselwerk en de massaopbouw benadrukken het blók als collectief. Behalve de koppen, zijn de woningen in de sociale koop gerealiseerd. Toch is er een rijkdom aan details, zoals: luifels, terrasmuurtjes, verholen… Lees verder »