‘Daal Warries Architecten’ is een erkend BNA-bureau. De BNA bevestigt met deze erkenning dat ‘Daal Warries Architecten’ de BNA gedragscode ‘Verantwoordelijkheid, Integriteit en Professionaliteit’ in acht neemt.

Zo’n BNA erkend bureau:

  • is deskundig en vakbekwaam voor de opdracht
  • heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • garandeert vertrouwelijkheid
  • maakt deugdelijke afspraken
  • draagt bij aan kennisontwikkeling
  • toont zijn verbondenheid met het vak

Zo doen we dit al jaren. We vinden dit logisch en vanzelfsprekend. Maar het is toch goed om hier eens de aandacht op te vestigen. Want niet iedereen zal zich dit realiseren.

Wat deze gedragscode inhoudt is terug te lezen op de website van de BNA. Als je ons inschakelt kun je ervan op aan dat wij onafhankelijk zijn in ons handelen. Het belang van de opdracht en de opdrachtgever staat voorop. Hierbij wegen wij verder het belang van de samenleving, bouwpartners, collega’s en medewerkers.

Hier staan we voor!