Energiecoöperatie ‘Villa de Verademing’ ontvangt van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontheffing in het kader van Besluit Experimenten Decentrale Duurzame Energieopwekking. Weer een stap gezet!  artikel: Ontheffing voor 5 nieuwe energie :

Een Haagse coöperatie werkt aan een projectnet voor koopappartementen in een te herontwikkelen buurthuis. Er komen nieuwe innovatieve zonnepanelen, die ook warmte opwekken, en een kleine windturbine. Het gebouw levert netto warmte en elektriciteit op.

meer info op ‘Villa de Verademning’