Op ‘Expeditie Begonia – 2017’ hebben wij het verhaal verteld over de Woonvorm van de ‘Amarant Zorggroep’ in Roosendaal. Deze bijzondere woonvorm voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is bijzonder in zijn ontwerp en uitwerking. In een workshop mochten wij hierover vertellen en was de interactie met de deelnemers uiteenlopend en inhoudelijk interessant.

In het eindverslag, gemaakt door het Kennis Centrum Wonen en Zorg (KCWZ), werd dit als volgt genoteerd:

Woonvorm NAH ‘bijzonder waar nodig, gewoon waar mogelijk’. Het woon-zorgcomplex voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) van de corporatie ‘Alleewonen’ is zowel in grootte, als in verschijningsvorm een ‘menselijke’ woonvorm, die niet gelijk doet denken aan een zorginstelling. Architect Ger Warries legt uit, hoe die tot stand kwam. Het programma van eisen niet ‘heilig’ verklaren, bleek één van de succesfactoren. Als de visie leidend is, komt alles goed. En betrek de buurt bij het hele proces, want onbekend maakt onbemind. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een toekomstige andere bestemming.

“Beleving voor de aan huis gebonden bewoners was een belangrijk uitgangspunt. Dus hebben we niet alleen naar functioneel en doelmatig gekeken.” – Ger Warries