Ter voorbereiding van de werkconferentie op 3 oktober van ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ dachten wij mee over thema’s en toekomstambities voor Den Haag Zuidwest. Alleen door middel van samenwerking met alle betrokken partijen kan Den Haag Zuid-West structureel verbeteren op het gebied van wonen, leefbaarheid, kennisontwikkeling, werkgelegenheid, bereikbaarheid, groen en duurzaamheid.