Platform STAD gaat in gesprek over de manier waarop je met ruimtelijke ingrepen de tweedeling in Den Haag kunt tegengaan. Daarbij wordt ingezoomd op Den Haag Zuidwest.  Wij zullen daar een presentatie geven over de belangrijkste  ruimtelijke aanbevelingen over de studie die voor dit gebied is gedaan door Daal Warries Architecten voor de gemeente Den Haag.

Link:  Platform stad Verdichting in een gedeelde stad

Datum: Donderdag 1 februari 2018
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Locatie: Theater Dakota
Zuidlarenstraat 57 Den Haag