Met ‘Hoffelijk Wonen Pijnacker’ is er vanavond een start gemaakt. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor levensloopbestendig wonen in Pijnacker.