Ter voorbereiding van de werkconferentie op 3 oktober van ‘Agenda Ruimte voor de Stad’ dachten wij mee over thema’s en toekomstambities voor Den Haag Zuid-West. Alleen door middel van samenwerking met alle betrokken partijen kan Den Haag Zuid-West structureel verbeteren op het gebied van wonen, leefbaarheid, kennisontwikkeling, werkgelegenheid, bereikbaarheid, groen en duurzaamheid.